ebook Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku -

Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku

Niniejsza wieloautorska monografia naukowa zatytułowana „Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku” powstała jako kontynuacja dyskusji dotyczącej problemów związanych ze wspólną polityką rolną Unii Europejskiej, zainicjowanej podczas seminarium studyjno-szkoleniowego w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Seminarium zostało zorganizowane na moje zaproszenie już po raz dwunasty przez zespół naukowo-badawczy Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Wydziału Ekonomii, specjalności Gospodarka żywnościowa i biobiznes oraz Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W wyjeździe do Brukseli wzięła udział grupa młodzieży i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Integralną częścią wyjazdu było seminarium zorganizowane w siedzibie Parlamentu Europejskiego, w którym uczestniczyłem razem z Posłami do PE z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) – Czesławem Siekierskim, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Jarosławem Kalinowskim.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj