ebook Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji - Marian Noga,Magdalena Kinga Stawicka

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji

Po ponad 40 latach funkcjonowania polskiej gospodarki w ramach systemu społeczno-gospodarczego narzuconego z zewnątrz, Polska na po­czątku lat dziewięćdziesiątych otrzymała możliwość wyboru własnej drogi rozwoju. Zakładano wówczas, iż Polska ma być wolna, demokratyczna i mieć gospodarkę rynkową. Osiągnięcie tak postawionego celu uwarunkowane było przeprowadzeniem transformacji systemowej. Dziś po prawie 20 la­tach Polska się zmieniła, zintegrowała się z Europą Zachodnią przyłączając się do Unii Europejskiej, a niedługo stanie się również członkiem strefy euro. Można zatem już oceniać przeszłość, teraźniejszość, ale również podjąć próbę szacowania przyszłości rozwoju gospodarki polskiej.

Niniejsza książka jest prezentacją badań przedstawicieli z ośrodków naukowych z całej Polski. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli się analizy teoretycznej i empirycznej poruszając istotne kwestie związane z rozwojem gospodarczym Polski takie, jak:
- rozwój polskiej gospodarki na tle innych krajów należących do Unii Europejskiej;
- zróżnicowanie rozwojowe regionów Polski;
- konsumpcja społeczeństwa;
- polityka innowacyjna w okresie transformacji;
- Polska a strefa euro.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj