ebook Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku - Andrzej Szromnik

Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku

W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Autor kompleksowo omawia specyfikę marketingu jednostki osadniczej i marketingowe podejście w zarządzaniu miastami i regionami, a także główne problemy funkcjonowania współczesnych miast konkurujących z innymi o dostęp do deficytowych czynników rozwojowych. Dużo uwagi poświęca również zasadom i procedurom budowy marketingowych strategii pozyskiwania i utrzymywania rynków wewnętrznych i zewnętrznych. W piątym wydaniu książki czytelnik znajdzie omówienie zagadnień dotyczących: marketingowej strategii city placement (promocja miasta w filmie), koncepcji kreowania i rozpowszechniania idei w marketingu miast i regionów, strategii ekspansji terytorialnej szkół wyższych w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej, marketingowych działań w zakresie pozyskiwania kwalifikowanej siły roboczej przez regiony wiedzy, strategii pozycjonowania miast i regionów z uwzględnieniem warunków oraz procedur operacyjnych, marketingowego podejścia do lokalizacji obiektów handlowych. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla pracowników samorządowych i radnych, pracowników sektora publicznego, menedżerów i innych osób zainteresowanych propagowaniem podejścia marketingowego w praktyce funkcjonowania samorządów terytorialnych. Książka może również wzbogacić bibliotekę pracowników naukowych, studentów i doktorantów zajmujących się problemami wdrożenia podejścia marketingowego w zarządzaniu terytorialnymi jednostkami samorządowymi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj