ebook Kultura organizacyjna – zarządzanie, reperkusje - Ewa Kowalska-Napora,Janusz Maciej Chajęcki

Kultura organizacyjna – zarządzanie, reperkusje

W książce Kultura organizacyjna – zarządzanie, reperkusje podjęta została analiza ewaluacji wartości wymiarów kulturowych przez pryzmat geopolityki, historii, religii, warunków bytowych, kształtujących świadomość jednostek i zbiorowości. Dr inż. Ewa Alicja Kowalska-Napora – doktor ekonomii, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, w Instytucie Nauk Infor­matycznych i Nauk Technicznych Mgr Janusz Maciej Chajęcki – doktorant w renomowanej warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, przedsiębiorca

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj