ebook Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski - Marian Noga,Magdalena Kinga Stawicka

Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski

Azja Południowo-Wschodnia, czyli: Brunei Darussalam, Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, Malezja, Myanmar, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni oraz Wietnam. Dziesięć z tych państw stworzyło organizację polityczno-gospodarczą o nazwie ASEAN (Association of South East Asian Nation), której ce­lem jest przyspieszanie wzrostu ekonomicznego, socjalnego oraz kulturowego w regionie oraz promowanie pokoju i stabilizacji na terytorium państw na­leżących do tego ugrupowania.
W ostatnich latach ekonomiści zaczęli zauważać dynamizm gospodarczy krajów należących do Azji Południowo-Wschodniej, który w sposób istotny za­czyna również wpływać na zmianę sytuacji gospodarki światowej. Od połowy lat 90-tych odbywają się spotkania przedstawicieli państw Unii Europej­skiej i Azji Wschodniej. Stworzenie grupy ASEAN spowodowało, iż w ostatnich latach zwiększyła się wymiana międzynarodowa między ASEAN a UE, a także zintensyfikowania kontaktów handlowych także z Polską.

Autorzy w swoich opracowaniach przedstawili następującą tematykę dotyczącą Azji Południowo-Wschodniej:
- współpraca gospodarcza Polski z krajami Azji Południowo-Wschodniej,
- ubóstwo i nierówności społeczne w Azji,
- rozwój społeczno-ekonomiczny Azji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj