ebook Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji - Agnieszka Budziewicz-Guźlecka,Maciej Czaplewski,Anna Drab-Kurowska

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne dotyczące integracji, globalizacji, powiązań kapitałowych oraz wzbogaca zasób wiedzy na temat form integracji przedsiębiorstw, a także przesłanek tworzenia grup kapitałowych i rodzajów powiązań w tychże grupach. Z recenzji dr hab. Barbary Kos, prof. UE w Katowicach

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj