ebook Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój - Magdalena Maria Grzelak

Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój

W niniejszej pracy podjęta została próba wypełnienia luki w zakresie analiz innowacyjności w przemyśle spożywczym, a przede wszystkim poszczególnych jego branż (na poziomie klas PKD) w kontekście rozwoju i konkurencyjności. W dotychczas stosowanych ujęciach brak jest tego typu analiz. W pracy na tle teoretycznych rozważań ekonomicznych stawiane są tezy weryfikowane z zastosowaniem metod ilościowych, w tym zwłaszcza statystyki wielowymiarowej oraz regresji panelowej. Co istotne, w niniejszych badaniach podjęto próbę budowy i empirycznej weryfikacji syntetycznego miernika innowacyjności zarówno na szczeblu przemysłu spożywczego ogółem, jak i niższych szczeblach agregacji (na poziomie klas lub grup klas PKD). Analiza ma charakter mezoekonomiczny, gdyż branże przemysłu spożywczego uznano za mezosystemy gospodarcze w odniesieniu do całego przemysłu. Celem głównym autorki pracy jest dokonanie oceny stopnia innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce oraz określenie wpływu tej innowacyjności na rozwój i konkurencyjność całego kierunku tej działalności wytwórczej, jak i jego klas lub grup klas.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj