ebook HR compliance. Skuteczne wykrywanie nadużyć i zachowań niepożądanych - Piotr Żyłka,Michał Kibil,Karolina Barszczewska

HR compliance. Skuteczne wykrywanie nadużyć i zachowań niepożądanych

HR compliance jest to system działań pracodawcy i jego upoważnionych przedstawicieli lub struktur stworzony w celu kontroli przestrzegania prawa. Dotyczy obszarów związanych z pracownikami, w których członkowie organizacji mogą być zarówno sprawcami, jak i ofiarami naruszeń. Według autorów efektywne działania kontrolne powinny uwzględniać: • zapobieganie zachowaniom niepożądanym, takim jak mobbing, dyskryminacja czy molestowanie seksualne; • procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa przez pracowników; • przestrzeganie przez pracodawcę praw pracowników. W publikacji omówiono zagadnienia takie jak: • odpowiedzialność członków zarządu; • zmniejszanie ryzyka związanego z wykorzystaniem technologii systemów rozproszonych; • cyberbezpieczeństwo cyfrowych kanałów zarządzania zgłoszeniami; • przykłady dobrych praktyk w zakresie tworzenia i implementacji systemów whistleblowingowych w Polsce. Dzięki lekturze książki czytelnik dowie się, jak krok po kroku stworzyć system HR compliance, aby był oparty na właściwych regulacjach oraz miał praktyczne zastosowanie. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników i menedżerów działów HR, jak i dla prawników oraz specjalistów do spraw compliance. Zainteresuje również przedstawicieli kadry kierowniczej. „Zdecydowanie wartościowe jest połączenie idei przestrzegania norm i zasad z aktywnością działów HR i szerzej – z aktywnością pracodawców i kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania. Niektóre książki dostępne na rynku, w sposób zapewne niezamierzony, utrwalają podział na tak zwany miękki i twardy HR. W dzisiejszych realiach zarządzania biznesem, w świecie norm i standardów oraz coraz szybciej postępujących zmian, podejście holistyczne jest wysoce wskazane. I właśnie to podejście wybrzmiewa w niniejszej publikacji”. Jarosław Marciniak

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj