ebook Historia gospodarcza (Skodlarski) - Janusz Skodlarski

Historia gospodarcza (Skodlarski)

Autor omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania przemian w gospodarce światowej i polskiej, uwzględniając elementy teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej, w tym zagadnienia dotyczące pieniądza, finansów, koniunktury i kryzysów ekonomicznych oraz integracji ekonomicznej i globalizacji gospodarki światowej. Czytelnik pozna trendy gospodarcze, co umożliwi mu lepsze zrozumienie obecnej sytuacji światowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj