ebook Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego. Zarządzanie - Finanse - Efektywność - Rozwój - Beata Filipiak

Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego. Zarządzanie - Finanse - Efektywność - Rozwój

Jest to książka nie o tym jak promować przedsiębiorstwo i prowadzić działania marketingowe, ale o tym jak zarządzać nim we współczesnym (burzli­wym) otoczeniu, wymagającym nowej wiedzy, odmiennych strategii i dobrej konstrukcji wszystkich funkcjonalnych elementów działalności. Rozwój - ka­pitał - efektywność to wyzwania, którym przedsiębiorstwo handlowe musi sprostać.

Publikacja stanowi kompendium niezbędnej wiedzy, pozwalające lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie handlowym. Ma w pew­nym sensie także charakter przewodnika, traktującego o złożonych problemach funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego, a jego treść podyktowa­na jest skutecznością prowadzenia biznesu.

Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także umiejętności przydatne w życiu zawodowym dotyczące:
• praktycznych zagadnień z zakresu organizacji przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim,
• etyki działań przedsiębiorstwa handlowego,
• ewidencjonowania operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie,
• opracowania rachunku kosztów przedsiębiorstwa handlowego,
• kształtowania strategii podatkowych przedsiębiorstwa handlowego,
• zarządzania finansami przedsiębiorstwa handlowego, a w szczególności: obszarów podejmowania decyzji finansowych, budżetowania, kształtowa­nia struktury finansowania, analizy ekonomicznej oraz restrukturyzacji finansowej,
• kształtowania polityki rozwojowej przedsiębiorstwa handlowego w kontekście zagadnień proefektywnościowych.

Książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym, gdyż obecnie nie ma pozycji tak szeroko, wieloaspektowo, jak również kompleksowo rozważającej pro­blematykę ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego w otoczeniu konkurencyjnym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj