ebook Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa - Jan Duraj,Artur Sajnóg

Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Niniejsza monografia dotyczy kluczowych problemów działalności przedsiębiorstw, które odnoszą się do szeregu czynników efektywnego wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wskazują one na potrzebę eksponowania oceny operacyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych nośników efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, nadto kluczowych ich kompetencji. Prezentowana monografia składa się z 20 artykułów naukowych, które wydają się użyteczne nie tylko w rozpoznaniu prawidłowości działania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, lecz także we wskazaniu przyczyn i konsekwencji podejmowania szeregu decyzji wzmacniających efektywność ekonomiczną jednostek gospodarczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj