ebook Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union - Wojciech Kosiedowski,Aranka Ignasiak-Szulc

Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union

Celem publikacji jest wskazanie przesłanek dla rozwoju współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej, zebranych na podstawie zobiektywizowanej, pogłębionej analizy oraz oceny stanu obecnego i możliwości rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych w tym regionie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj