ebook Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - sekrety i zadania poboczne - Jacek "Stranger" Hałas,Kuba "Zaan" Zgierski

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - sekrety i zadania poboczne

Niniejszy nieoficjalny poradnik do gry Metal Gear Solid V: The Phantom Pain oferuje przegląd dodatkowych aktywności oraz atrakcji oferowanych przez tę produkcję. Główną część tego poradnika zajmują opisy przejścia wszystkich 157 pobocznych misji (Side-Ops) dostępnych w grze. Każde z tych dodatkowych zadań zostało bardzo dokładnie omówione - zawarte zostały informacje na temat okoliczności jego odblokowania, miejsca jego rozgrywania, sposobu jego zaliczenia, rekomendowanego sprzętu oraz ewentualnej nagrody za jego ukończenie. W dalszej części niniejszego poradnika znalazł się rozdział poświęcony zarządzaniu Bazą Matką. Wyjaśnia on najważniejsze cechy tego elementu gry oraz zawiera szereg wskazówek dotyczących między innymi poprawnego zarządzania bazą czy zrozumienia związanych z nią wybranych zależności. Następna duża część poradnika to rozdział poświęcony w całości tematyce sekretów (znajdziek). W rozdziale tym znalazły się strony dotyczące między innymi odnajdywania diamentów, kaset magnetofonowych, plakatów, planów, zdjęć (Memento Photos) czy dostępnych gatunków zwierząt (własne zoo). Na kolejnych stronach tego rozdziału znalazły się dokładne tabelaryczne zestawienia oraz szczegołówe informacje wzbogacone mapkami lub obrazkami z gry. Poradnik ten uzupełnia rozdział o zdobywaniu osiągnięć / trofeów, w którym każdy z achievementów został omówiony pod kątem wymagań do jego odblokowania i sposobu jak tego można dokonać. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain jest grą akcji autorstwa Hideo Kojimy i jego studia Kojima Productions. Jest to bardzo rozbudowana produkcja, w której oprócz zajmowania się długą kampanią głównego wątku fabularnego gry możemy także podejmować się całej masy innych zleceń. Wiele z nich ma zresztą duże znaczenie dla głównych postępów, pozwalając na przykład na zdobycie nowych specjalistów do Bazy Matki czy po prostu na szybkie wzbogacenie się.

Oznaczenia kolorystyczne

W poradniku zastosowane zostały następujące oznaczenia kolorystyczne:

 • Kolorem brązowym oznaczone zostały ważne postacie niezależne. Są to przede wszystkim najwięksi sojusznicy i wrogowie Big Bossa oraz osoby napotykane w trakcie misji (więźniowie, cele do eliminacji itp.)
 • Kolorem niebieskim wyróżnione zostały odwiedzane lokacje. W celu ułatwienia nawigacji ich nazwy w poradniku są takie same jak na mapie świata.
 • Kolor zielony użyty został do oznaczania ważnych przedmiotów nadających się do zabrania - obiektów powiązanych z wykonywanymi zadaniami czy unikalnych sekretów.

Poradnik "Sekrety i Zadania poboczne" do gry Metal Gear Solid V: Phantom Pain zawiera m.in. dokładny opis wszystkich 157 pobocznych misji (Side-Ops), porady dotyczące rozwoju Bazy Matki czy lokalizację wszystkich dostępnych znajdziek.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - sekrety i zadania poboczne zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in.

 • Kluczowe przedmioty (Key Items)
 • Opisy misji (Side-Ops) 1-10 (Poboczne misje (Side-Ops))
 • Opisy misji (Side-Ops) 151-157 (Poboczne misje (Side-Ops))
 • Plany (Blueprints)
 • Osiągnięcia/Trofea
 • Opisy misji (Side-Ops) 141-150 (Poboczne misje (Side-Ops))
 • Opisy misji (Side-Ops) 11-20 (Poboczne misje (Side-Ops))
 • Typy plakatów (Plakaty (Posters))
 • Opisy misji (Side-Ops) 41-50 (Poboczne misje (Side-Ops))
 • Opisy misji (Side-Ops) 21-30 (Poboczne misje (Side-Ops))

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj