ebook Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą - Radosław Więckowski

Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okresów warunkowych i ich możliwych kombinacji, wykraczająca poza typowy podział na 1, 2 oraz 3 okres warunkowy • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim: If he watches many films, he will know many actors. Jeśli/skoro ogląda dużo filmów, pewnie zna wielu aktorów. If he watches many films, he will know many actors. (1 okres warunkowy) Jeśli obejrzy dużo filmów, pozna wielu aktorów. If he knew English, he would communicate with them. Gdyby znał angielski, porozumiałby się z nimi. (2 okres warunkowy) If he knew English, he would communicate with them. Jeśli/skoro znał wtedy angielski, często porozumiewał się z nimi. • Okresy warunkowe powiązane w sensowne ciągi, których układanie przypomina układanie puzzli • Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach • Ciekawy test końcowy zaopatrzony w klucz, systematyzujący wcześniej przerobiony materiał

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj