ebook Angielskie czasy nowatorską i oryginalną metodą - Radosław Więckowski

Angielskie czasy nowatorską i oryginalną metodą

• Obszerna analiza czasów na zasadzie ciągłych porównań: He jumped for joy. Skoczył z radości. He was jumping for joy. Skakał z radości. • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim: She has just left. Przed chwilą wyszła. She had just left. Chwilę wcześniej wyszła. I haven’t had a new Toyota for very long. Mam nową Toyotę od niedawna. Until recently I had a Honda. Do niedawna miałem Hondę. • Ćwiczenia, które poprzez swoją intensywność, skracają naukę o kilka lat • Tysiące zdań, powiązanych w sensowne ciągi, których układanie przypomina układanie puzzli • Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach • Zdania, których na próżno szukać w innych publikacjach: With one year before he would have graduated, he left New York. Na rok przed ukończeniem studiów, wyjechał z Nowego Jorku. Before he had graduated, he left New York. Jeszcze nie ukończył studiów, a już wyjechał z Nowego Jorku. Before he graduated, he left New York. Zanim ukończył studia, wyjechał z Nowego Jorku. • Ciekawe zestawienie najbardziej mylących czasowników w języku angielskim lie i lay: The police ordered him to lay down his weapons and lie down on the ground. Policja kazała mu położyć broń i położyć się na ziemi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj