ebook Proces inwestycji budowlanych - Marek Wierzbowski,Arkadiusz Despot-Mładanowicz,Kamil Buliński,Tomasz Filipowicz,Artur Kosicki,Alicja Plucińska-Filipowicz,Mariusz Rypina,Mirosław Wincenciak,Joanna Rewkowska,Adrian Sypnicki,Wojciech Jacyno,Piotr Otawski

Proces inwestycji budowlanych

Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ich skutki, proponują najbardziej odpowiednią wykładnię tych regulacji oraz sposoby praktycznego ich wykorzystania. W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak: polityka przestrzenna gminy, strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych, etapy inwestycji budowlanych, problematyka postępowania naprawczego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, nowe uregulowania dotyczące ochrony krajobrazu. Adresaci: Opracowanie zostało przygotowane z myślą o uczestnikach procesu budowlanego, pracownikach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach zajmujących się doradztwem prawnym i świadczących pomoc prawną, a także pracownikach nauki i studentach wydziałów prawa oraz uczelni technicznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj