ebook Audyt. Teoria i praktyka - Zbysław Dobrowolski

Audyt. Teoria i praktyka

\n\nKsiążka stanowi unikalne kompendium wiedzy nie tylko o organizacji i zarządzaniu audytem, lecz także o jego problemach i sposobach ich rozwiązywania. \n\nW zarządzaniu organizacją, niezależnie od struktury własnościowej i jej rozmiarów, audyt odgrywa istotną rolę. Pozwala na zapobieżenie efektowi „śnieżnej kuli”, a zatem narastaniu błędów, które początkowo niewielkie po skumulowaniu wpływają destrukcyjnie na organizację. \n\nPublikacja zawiera analizę pogłębionych badań planowania audytu i zarządzania zespołami audytowymi. W badaniach wykorzystano metody i techniki właściwe dla dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Prowadzono je w ramach strategii pluralizmu metodologicznego. \n\n Autor przedstawia m.in. następujące zagadnienia: funkcje audytu, problematykę jego planowania i organizowania, sposoby formułowania i prezentowania ustaleń audytu, założenia audytu zarządzania wiedzą i audytu efektywności organizacji oraz poszczególnych funkcji zarządzania organizacją. \n\nPodjęto również próbę identyfikacji problemu audytu związanego m.in. z funkcjonowaniem organizacji w nieprzewidywalnym otoczeniu, poprzez obserwację jej działania w warunkach pandemii COVID-19. Na podstawie badań, zgodnie z założeniem autora, zidentyfikowano problemy badawcze wymagające rozwiązania w kolejnych badaniach naukowych. Pośrednim celem badań była systematyzacja aparatu pojęciowego. \n\n Adresaci: \n\nKsiążka jest przeznaczona dla wszystkich osób podlegających audytowi wewnętrznemu oraz kontroli instytucjonalnej, czyli całego sektora publicznego oraz prywatnego, korzystającego z dotacji, czy innych form wsparcia publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla prawników praktyków, a także przedstawicieli nauki i studentów prawa, ekonomii, administracji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj