ebook Nieruchomości - Marcin Boruta

Nieruchomości

Rynek nieruchomości jest istotnym składnikiem ekonomiki na całym świecie. Jest silnie powiązany z innymi sektorami gospodarki. Zapoznanie się z podstawami problematyki nieruchomości jest niezwykle ważne. Dlaczego księga wieczysta jest tak ważna? W jaki sposób finansuje się działalność na rynku nieruchomości? Co wpływa na zmiany ceny, popyt i podaż nieruchomości? Odpowiedzi na te i inne pytania, w uproszczonej i skróconej formie, znaleźć można w niniejszej książce.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj