ebook Pomoc publiczna udzielana przez gminy - Anna Wójtowicz-Dawid

Pomoc publiczna udzielana przez gminy

W publikacji omówiono zagadnienia związane z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie realizowania zadań przez gminy jako jednostki sektora finansów publicznych. W tym kontekście analizie poddane zostały rodzaje pomocy publicznej oraz warunki jej udzielania, w tym m.in.: pomoc publiczna udzielana przez gminy w formie preferencji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ulg w spłacie należności, pomoc publiczna w dotacjach celowych, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pomoc publiczna w zakresie gospodarki nieruchomościami, dokapitalizowanie przez gminę spółek publicznych, zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym zamówień in-house jako pomoc publiczna. Omówione zostały zagadnienia pomocy publicznej udzielanej przez gminy w związku z występowaniem epidemii COVID-19, w tym oparte na programach pomocowych udzielanych na podstawie przepisów ustawy dotyczącej tarczy antykryzysowej, jak również działania podejmowane indywidualnie w formie zwolnień, ulg, umarzania zaległości czy też rozkładania należności na raty. W książce wykorzystane zostało bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Omówione zostały aspekty teoretyczne związane z pomocą publiczną, jak i praktyczne, wskazujące, w jaki sposób badać podmioty ubiegające się o pomoc publiczną, czego od nich żądać, jak liczyć intensywność udzielanej pomocy publicznej. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla pracowników urzędów gmin oraz osób i podmiotów korzystających z pomocy publicznej udzielanej przez gminy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj