ebook Pomiary kątowe zakresu ruchu, zapisy pomiarów, metoda SFTR - Jakub Szczechowicz

Pomiary kątowe zakresu ruchu, zapisy pomiarów, metoda SFTR

Jednym z ważnych etapów w diagnostyce fizjoterapeutycznej jest pomiar zakresu ruchu w stawach. Jego wyniki mają istotny wpływ zarówno na ustalenie, ocenę skuteczności, jak i weryfikację programu postępowania terapeutycznego. Pełni on także funkcję motywującą dla pacjenta, będąc namacalnym dowodem osiąganych postępów. W piśmiennictwie, tak krajowym, jak i zagranicznym, można znaleźć wiele publikacji dotyczących badania zakresu ruchu. Przedstawiane tam metody pomiarów goniometrycznych niejednokrotnie różnią się od siebie. Niniejsze opracowanie jest próbą unifikacji metod pomiaru i oceny goniometrycznej oraz uniwersalnej rejestracji wyników tych procedur w badaniu narządu ruchu. Mam nadzieję, że posłuży ono zarówno studentom, jak i fizjoterapeutom, a także wszystkim specjalistom zajmującym się badaniem i oceną narządu ruchu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj