ebook Polskie wybory - Jacek Raciborski

Polskie wybory

Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995

Książka jest pierwszą w Polsce socjologiczną monografią wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych, odbywających się w latach 1989 - 1997. W pierwszych rozdziałach - obok syntetyzującego przedstawienia głównych paradygmatów socjologii wyborczej - Autor analizuje kontekst polityczny i instytucjonalny, kampanie wyborcze i wyniki kolejnych wyborów, wykorzystując surowe dane z exit poll (OBOP, PBS, CBOS i innych ośrodków) oraz dane oficjalne Państwowej Komisji Wyborczej. Kolejne rozdziały poświęcone są zagadnieniom szczegółowym, m.in.: geografii wyborczej społeczeństwa polskiego, determinantom procesu krystalizacji preferencji wyborczych, absencji wyborczej. W obszernym Aneksie podano wyniki wszystkich wyborów parlamentarnych (w tym z 1997 r.) oraz prezydenckich w podziale na województwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj