ebook Polskie Stronnictwo Ludowe we Francji (1946-1990) - Arkadiusz Indraszczyk

Polskie Stronnictwo Ludowe we Francji (1946-1990)

Monografia wszechstronnie przedstawia losy i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji w latach 1946-1990. Podstawę źródłową pracy stanowią materiały PSL we Francji przechowywane w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Bazę źródłową poszerzają archiwalia PSL na emigracji. Publikacja wpisuje się w ciąg badań historycznych dotyczących działalności partii politycznych na wychodźstwie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj