ebook Polski megamusical? - Marek Golonka

Polski megamusical?

Teatr Wojciecha Kościelniaka a światowy teatr musicalowy

Praca przedstawia drogę twórczą i niektóre realizacje Wojciecha Kościelniaka, reżysera i scenarzysty oryginalnych i bardzo dobrze przyjętych spektakli muzycznych („Nędznicy”, „Upiór w Operze”, „Notre-Dame de Paris”, „Taniec wampirów”). Jego dzieła są zwykle określane jako musicale, ale dla podkreślenia ich wyjątkowości często sięga się także po żartobliwą nazwę „kościelniaki”. Spektakle twórcy zestawione zostają z analizami słynnych musicali z innych krajów. Taka analiza pokazuje, że „kościelniaki” to nie tylko fascynujące eksperymenty artystyczne, ale także autorska odpowiedź na ważne trendy w światowym teatrze musicalowym. Oryginalność artysty trudno podważyć, ta książka próbuje za to ją skontekstualizować – pokazać, w jaki sposób niezwykły styl Kościelniaka wpasowuje się w trendy w światowym i polskim teatrze muzycznym. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* A Polish Megamusical? Wojciech Kościelniak and the Global Musical Theatre The book presents the artistic biography and some productions of Wojciech Kościelniak, the director and scriptwriter behind a number of novel and very well received music shows ("Les Misérables", "The Phantom of the Opera", "Notre Dame de Paris", "Dance of the Vampires"). His works are usually called musicals but to stress their uniqueness, commentators sometimes use a more whimsical name, "the kościelniaks". The shows by the artist are juxtaposed with analyses of famous musicals from other countries to demonstrate that "the kościelniaks" are not only fascinating artistic experiments but also the author’s original response to key trends in global musical theatre. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Marek Golonka (ORCID 0000-0001-8146-1316) – bada przedstawianie przeszłości na różnych polach kultury popularnej. Jego głównym osiągnięciem naukowym jest prowadzony w latach 2015-2022 w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego projekt "Przedstawianie przeszłości w teatrze musicalowym Polski i Austrii oraz jego recepcja", którego podsumowaniem są: "Polski megamusical? Teatr Wojciecha Kościelniaka a światowy teatr musicalowy" (WUW, Warszawa 2023) oraz monografia "Musical jako maszyna pamięci. Przedstawienie przeszłości Austrii w wybranych musicalach Michaela Kunzego" (WUW, Warszawa 2022). Pisze także scenariusze do fabularnych i cyfrowych gier historycznych dla wydawnictw z Polski i ze świata, jak również wykłada projektowanie gier w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, gdzie w latach 2021-2022 pełnił funkcję dziekana.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj