ebook Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont - dr Katarzyna Trzpioła

Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizaowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, ale także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących przepisów ustaw o podatku dochodowym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj