ebook Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008 - Marcin Bodio

Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008

Zagadnienia polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego stały się w ostatniej dekadzie kluczowymi w stosunkach unijno-rosyjskich. Ich bliższa analiza wyraźnie wskazuje, że energia może być bronią a polityka sposobem jej użycia. W Rosji okresu prezydentury Władymira Putina monopol surowcowy wyraźnie przekładał się na monopol polityczny, który niejednokrotnie był wykorzystywany w działalności dyplomatycznej ukierunkowanej na realizację celów geopolitycznych związanych z dążeniem do hegemonii na europejskim i globalnym rynku energii oraz odzyskaniem pozycji mocarstwowej na świecie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj