ebook Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Dialog, idylla i romans. Tom II - Barbara Stelingowska

Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Dialog, idylla i romans. Tom II

Tom stanowi drugą część monografii analityczno- interpretacyjnej późnych utworów Marii Komornickiej vel Piotra Odmieńca Własta. Ma ona służyć przypomnieniu i przybliżeniu tekstów źródłowych, dotychczas pozostających w rękopisie, jest próbą ich zanalizowania i wstępnego zinterpretowania. Zawiera trzy oryginalne, nieznane utwory Komornickiej: Układy o Raj. Dialog Demiurga z duszą zbawioną, Lucyfer w Gnieździe. Młodociana idylla z XIX wieku i oraz Czartołania i Seni. Romans anemiczny.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj