ebook Transakcyja wojny chocimskiej - Wacław Potocki

Transakcyja wojny chocimskiej

Wybitny esej heroiczny stanowiacy poetycką parafrazę diariusza Jakuba Sobieskiego, w którym magnat opisał batalię pod Chocimiem 1621 r. Potocki, w przeciwieństwie do pierwowzoru, z jednej strony ubarwia epizody bitewne konfliktu polsko-tureckiego, z drugiej natomiast wprowadza liczne dygresje odnoszące się do sytuacji polityczno-społeczno-obyczajowej czasów sobie współczesnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj