ebook Angelologia Rymowana - Arkadiusz Cichosz

Angelologia Rymowana

Angelologia (gr. αγγελος angelos — posłaniec, anioł oraz λόγος logos — słowo, nauka): w teologii chrześcijańskiej część dogmatyki zajmująca się bytami duchowymi jakimi są anioły. Rymowanka — wierszowana forma literacka, zwykle o niewielkiej wartości artystycznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj