ebook Poetyckie doświadczanie religii. Tadeusz Kijonka, Stanisław Krawczyk, Jerzy Szymik - Dominik Chwolik

Poetyckie doświadczanie religii. Tadeusz Kijonka, Stanisław Krawczyk, Jerzy Szymik

Sfera religijna bliska jest każdemu człowiekowi, niezależnie od różnic doktrynalnych czy poglądów. Doświadczanie sacrum łączy dorobki poetyckie Tadeusza Kijonki, Stanisława Krawczyka i Jerzego Szymika. W przypadku ich twórczości spostrzegamy nie tyle odniesienia do „religijności śląskiej”, ile do uniwersum polskiej pobożności. W części pracy dotyczącej poezji Kijonki autor podejmuje przede wszystkim temat kontrastu między wiarą dziecka a dorosłego, jak również wynikające z niego wątki, dotyczące ciała, choroby i śmierci. Ponadto przygląda się kreacji matki – ziemskiej oraz niebieskiej (Maryi). Najważniejszym, zdaniem autora, tematem w twórczości Krawczyka jest zaś motyw tajemnicy (Boga, człowieka, także samego poety) oraz nawiązujący do tematu religijności wątek kobiecy (obraz własnej żony i matki). W poezji Szymika autor dostrzega natomiast próbę nieustannego zbliżania się do Boga (Miłości) w codzienności (m.in. w chorobie, posłudze kapłańskiej czy pracy wykładowcy) i w czasie podróży. Poetyckie doświadczanie religii... oparte zostało na klasycznych dla religioznawstwa rozważaniach Rudolfa Otta, Williama Jamesa oraz Mircei Eliadego, wzbogacone ponadto o współczesne konteksty, myśli Jana Pawła II i Josepha Ratzingera (Benedykta XVI).Spis treści Wstęp / 7 Tadeusz Kijonka Utracona wiara dziecka? / 21 Dziecięce „zabawy”… / 21 Oczami dziecka / 37 Świat człowieka dorosłego / 44 Przekroczenie granicy. Oblicza miasta / 44 Wpatrując się w niebo / 50 Obrazy życia. Bóg bliski i daleki / 57 Nadal w drodze / 74 Choroba, cierpienie, śmierć / 88 Bóg codzienności / 88 Pułapka ciała / 93 Przeczucia / 97 Dwie matki / 101 Ta ziemska / 101 Ta niebieska / 105 Stanisław Krawczyk Tajemnica / 115 Tajemnica wcielenia. Bóg‑człowiek / 115 Tajemnica poety… / 129 Wyznania i Dekalog Krawczyka / 137 Tajemniczy koniec… / 146 Kobieta a religijność / 154 Kobieta z raju / 154 Kobieta Matka / 163 Jerzy Szymik Zbliżenia / 171 Zbliżając się do Domu… / 171 Między świętością a codziennością / 183 Miłosne zbliżenia / 193 Przez Maryję / 200 Podróże zbliżają… / 208 Znaczenie podróży / 208 Miejsca najbliższe / 210 Dwie rzeczywistości / 215 Wychodzenie na górę… / 226 Posłowie / 231 Nota bibliograficzna / 233 Wykaz skrótów / 235 Bibliografia / 237 Indeks osobowy / 243 Summary / 247 Zusammenfassung / 249

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj