ebook Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań - Marek Gawlicki,Artur Łagosz,Grzegorz Łój,Wiesława Nocuń-Wczelik,Elżbieta Brylska,Paweł Murzyn,Józef Stolecki,Jan Małolepszy,Waldemar Pichór,Witold Brylicki,Marek Petri,Zdzisław Pytel,Wojciech Roszczynialski,Grzegorz Malata,Manuela Reben,Łukasz Kotwica,Radosław Mróz,Agnieszka Różycka

Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań

Produkcja materiałów budowlanych jest rodzajem działalności gospodarczej, której efekty bezpośrednio wpływają na jakość życia każdego z nas. Wiedza o nich sprzyja rozwojowi wielu innych dziedzin, zwłaszcza architektury, a także działaniom mającym na celu rozbudowę infrastruktury. Szybki postęp w metodach wytwarzania materiałów budowlanych wymaga systematycznego uzupełniania informacji o technologiach i metodach kontroli jakości surowców, półproduktów oraz produktów wytwarzanych i przetwarzanych przez przemysł materiałów budowlanych. Dlatego właśnie powstało kolejne, poprawione i uzupełnione wydanie, które wzbogacono o kilka nowych rozdziałów. Pierwsza część książki zawiera omówienie podstaw technologii materiałów budowlanych i opisy ich właściwości, druga część przedstawia metody badań. Poszczególne rozdziały są dziełami autorskimi i zostały zakończone spisami literatury. Książkę zamyka zaktualizowany słowniczek, w którym podano definicje wielu użytych pojęć i terminów. Publikacja ta może być wykorzystywana przez studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, a także studentów politechnik – wydziałów budownictwa i architektury.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj