Podglądanie ryzyka - Andrzej Chyliński

Podglądanie ryzyka

0,0

Książka, której przedmiotem jest ryzyko, poświęcona jest ryzyku rozumianemu zarówno potocznie, jak i specjalistycznie. W życiu codziennym nowoczesne podejście do ryzyka może wymagać dokonania wyboru między bezpieczeństwem właściwym dla sytuacji, w której „nie kusimy losu”, a sytuacją, z którą związany jest jakiś poziom zagrożenia, które może narazić nas na stres albo choćby wywołać niepokój. W nauce ryzyko analizowane jest zazwyczaj w sposób właściwy dla danej gałęzi nauki. Zaprezentowane analizy ujmują ryzyko na ogół w kontekście związanym z ludźmi i ich działalnością, w sposób osadzony w kulturze i historii społeczeństwa, oparty na wiedzy. Czytelnik znajdzie w książce obrazowe przykłady analiz przeprowadzonych przystępnie przy zachowaniu trzeźwego, zrozumiałego stylu. Między innymi można zapoznać się z wyjaśnieniem podstawowych pojęć ekonomicznych na przykładzie funkcjonowania gospodarstwa domowego, poznać sposób obliczania wartości narażonej na ryzyko czy też określić, w jaki sposób dokonać podziału kwoty na część, którą powinniśmy zainwestować i część, którą powinniśmy przechowywać bezpieczniej. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć za¬sady rozsądnego zarządzania ryzykiem.1. Wstęp 9 1.1. Wprowadzenie z elementami o charakterze osobistym 9 1.2. Ryzyko i niepewność 14 1.3. Obraz świata wczoraj i dziś 18 1.4. Obraz ryzyka 22 2. Zdrowie a ryzyko 24 2.1. Największa plaga w starożytności 24 2.2. Przyczyny epidemii w średniowiecznej Polsce 25 2.3. Choroby wywołujące epidemie 30 2.4. Zagrożenia w postaci głodu i zimna 31 2.5. Zachowanie człowieka wobec zagrożeń 35 2.6. Broń palna 38 2.7. Ryzyko społeczne 39 2.8. Wybrane mierniki ryzyka społecznego 41 3. Hazard 46 3.1. Paradoks Monty Halla 46 3.2. Gry hazardowe 47 3.3. Gry hazardowe w Polsce 49 3.4. Podejście do hazardu 51 3.5. Stosunek do ryzyka a hazard 55 3.6. Nauka a hazard 56 4. Teoria poznania 58 4.1. Starożytni Grecy 58 4.2. Średniowiecze 62 4.3. Czasy nowożytne 62 4.4. Początki nowoczesności 65 4.5. Filozofi a bytu 68 4.6. Metody pozyskiwania wiedzy naukowej 72 5. Matematyczne przyczynki do pomiaru ryzyka 80 5.1. Początki stosowania rachunku prawdopodobieństwa 80 5.2. Prognozowanie przyszłości 85 5.3. Wartość oczekiwana 88 5.4. Ograniczony dostęp do danych 89 5.5. Rozkład normalny 93 5.6. Koncepcja użyteczności i jej zastosowanie w ekonomii 96 5.7. Współczesne podejście do użyteczności w teorii decyzji 98 5.8. Wpływ czasu i wielkości inwestycji 101 6. Podejmowanie decyzji 106 6.1. Wprowadzenie 106 6.2. Teoria agencji 108 6.3. Podstawy teorii racjonalnego działania 111 6.4. Modele i symulacja 113 6.5. Zasada optymalizacji 117 6.6. Zasada racjonalnego działania i indywidualny wybór 119 6.7. Zasada racjonalnego działania i zbiorowe wybory a teoria systemów 121 6.8. Strukturalna presja na indywidualne zachowania 124 6.9. Teoria strukturacji 125 7. Antropologia a ryzyko 126 7.1. Antropologia kulturowa i ekonomiczna a ryzyko 126 7.2. Obraz początków istot ludzkich 128 7.3. Obraz początków cywilizacji 131 7.4. Obraz powstania miasta 133 7.5. Inne aspekty powstania cywilizacji 135 7.6. Instytucjonalne mechanizmy zapewniania sprawiedliwości ekonomicznej 138 7.7. Percepcja ryzyka w społeczeństwie 140 7.8. Metody działania w ryzykownych sytuacjach 142 7.9. Publiczna świadomość ryzyka 142 7.10. Indywidualna percepcja ryzyka 144 7.11. Ryzyko obserwatora i meta-obserwatora 150 7.12. Podejmowanie decyzji w społeczeństwie 152 7.13. Zniekształcenia percepcji ryzyka 154 7.14. Instytucjonalne formy podejmowania decyzji – racjonalność hierarchiczna i rynkowa . 156 8. Banki a ryzyko 160 8.1. Krótka historia długu 160 8.2. Przyjmowanie depozytów 161 8.3. Lichwa 163 8.4. Rezerwy a działalność bankowa 164 8.5. Umowa depozytu płatnego na każde żądanie 168 8.6. Bankowe decyzje dotyczące fi nansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 172 8.7. Szacowanie ryzyka kredytowego w banku 174 8.8. Wartość narażona na ryzyko 176 8.9. Dylematy etyczne w bankowości 178 9. Ekonomia a ryzyko 182 9.1. Ekonomia gospodarstwa domowego – krótki kurs ekonomii osobistej 182 9.2. Założenia ekonomii a ryzyko 188 9.3. Krótka historia wybranych kategorii ekonomicznych 189 9.4. Ekonomia kapitalizmu 192 9.5. Kredyt bankowy 197 9.6. System rezerwy cząstkowej 199 9.7. Działania w obszarze nauk przyrodniczych i w ekonomii 201 9.8. Ekonomia i etyka 204 9.9. Natura ekonomii 207 9.10. Wpływ etyki na ekonomię 210 10. Ekonomia polityczna i wartości 211 10.1. Kapitalizm u Marksa 211 10.2. Porządek natury 216 10.3. Wartości w polityce 217 10.4. Wartości u Taylora 218 10.5. Moralność a zysk w bankowości 220 11. Zakończenie 223 Załącznik. Narodziny czarnego łabędzia 233 1. Wstęp 233 2. Geneza czarnego łabędzia 233 3. Proces pozyskiwania wiedzy 235 4. Estetyka 236 5. Wizje człowieka i wszechświata 237 6. Poezja 238

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj