ebook Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych - Bernard Wiśniewski,Janusz Falecki,Jerzy Kozioł

Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

W epoce społecznych zmian i kryzysów współczesna rzeczywistość coraz bardziej się komplikuje.Warunki życia wymagają od człowieka wielu życiowych wyborów pozwalających otworzyć możliwości dla siebie i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo innym ludziom. W miarę rozwoju cywilizacji, m.in. przez rozwój technologii, społeczeństwo starało się zmniejszyć stopień ryzyka w procesach roboczych, ale całkowicie wyeliminować go nie sposób. Wiedza pozwala człowiekowi przyjąć racjonalne rozwiązania w sytuacjach kryzysowych (awaryjnych)z dopuszczalnym poziomem ryzyka. Główną przyczyną sytuacji kryzysowych (awaryjnych), jak wykazuje większość analiz, jest jednak sam człowiek.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj