ebook Podatki 2016 cz. 2 - Infor Biznes

Podatki 2016 cz. 2

"Zmiany w:

podatku dochodowym od osób fizycznych,

podatku dochodowym od osób prawnych,

podatku od towarów i usług,

podatku akcyzowym oraz zryczałtowanym podatku dochodowym

 

Opracowanie zawiera omówienie wszystkich najważniejszych zmian w przepisach podatkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały one wskazane, a większość z nich została gruntownie omówiona. Dzięki temu publikacja ta pozwoli Państwu szybko i bezboleśnie przyswoić sobie treść nowych przepisów, jak również okaże się pomocna przy ich stosowaniu w pierwszych miesiącach obowiązywania.

 

W opracowaniu m.in.:

Nowe zasady korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów

Likwidacja obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów

Zmiany w opodatkowaniu działalności rolniczej

Nowe zasady obliczania kwoty podatku naliczonego

Wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy

Uproszczenie zasad prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji

Objęcie opodatkowaniem odpłatnego częściowego zniesienia współwłasności

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Wyłączenie obowiązku uzasadniania korygowanych deklaracji

Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Nowe przepisy o pełnomocnictwach"

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj