Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY - Tomasz Wołowiec,Tomasz Skica

Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej - WYBRANE ASPEKTY

0,0

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się konstrukcji podatku dochodowego oraz jego typów. Omawia ono ogólne założenia systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej, specyfikę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obszar i zakres harmonizacji tej formy opodatkowania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj