ebook Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych - Franciszek Piekosiński

Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych

Franciszek Piekosiński (1844–1906) – wybitny polski historyk mediewista, heraldyk, zasłużony w dziedzinie publikacji źródeł historycznych, zwłaszcza dotyczących polskiego prawa średniowiecznego; był również twórcą hipotezy o runicznej genezie herbów szlachty polskiej. Swoją teorię przedstawił m.in. w pracy „Heraldyka polska wieków średnich”, a rozwinięcie tego zagadnienia stanowi niniejsza rozprawa pt. „Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych (z 48 figurami w tekście)”. Rozprawa, w formie poręcznego katalogu, zawiera 48 rycin przestawiających pieczęcie polskich, średniowiecznych urzędników państwowych: wojewodów, sędziów, komesów, kasztelanów itp. z XIII i XIV wieku. W ebooku umieszczono alfabetyczny wykaz osób z odnośnikami do odpowiednich pieczęci.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj