ebook PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania - Marek Dominik Peda

PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania

E-book zawiera najważniejsze informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z publikacji można dowiedzieć się o celach i poszczególnych działaniach w ramach jednego z największych programów w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj