ebook PKPiR 2019 - Opracowanie zbiorowe

PKPiR 2019

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono: rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów), rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty), zamknięcie księgi. Publikacja zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj