ebook Piramidy finansowe - Piotr Masiukiewicz

Piramidy finansowe

Książka przedstawia modele działania różnego rodzaju piramid finansowych w Polsce i na świecie oraz omawia regulacje prawne w tym zakresie. Pokazuje, na jakiej zasadzie funkcjonują piramidy finansowe i jak nie dać się oszukać. O wyjątkowości pozycji świadczy fakt, że prezentuje ona zagadnienie na kilku płaszczyznach: ekonomicznej, prawnej, matematycznej oraz socjologiczno-psychologicznej. Książka ma charakter praktyczny, zawiera studia przypadków, dzięki którym można poznać kulisy oszustw finansowych zarówno na rynku polskim, jak i światowym. Jest to niezbędne źródło wiedzy dla praktyków sektora finansowego, inwestorów, a także studentów.Wstęp 7 1. Teoretyczne aspekty piramid finansowych 11 1.1. Teoretyczne aspekty piramid. Pojęcia i definicje 11 1.1.1. Podstawowe definicje 11 1.1.2. Typy piramid 16 1.1.3. Schemat Ponziego w USA – klasyczna piramida 19 1.2. Piramidy a bezpieczeństwo finansowe. Skutki społeczne 21 1.3. Teorie regulacji rynku a nadzór państwowy 23 1.4. Krajowe i międzynarodowe instytucje walki z przestępczością finansową 30 1.4.1. Rozwiązania instytucjonalne – przykład Wielkiej Brytanii 32 2. Modele finansowe piramid 35 2.1. Specyfika funkcji celu 35 2.2. Model wzrostu na podstawie łańcucha klientów 37 2.3. Model inwestycyjny piramidy finansowej na przykładzie gry stochastycznej Belianina i Issoupovej 38 2.3.1. Założenia modelu opartego na teorii gier 39 2.3.2. Funkcjonowanie piramidy w świetle teorii gier 39 2.3.3. Krytyka modelu 42 2.4. Specyfika bitcoin. Symptomy piramidy? 42 2.5. Cel przetrwania a bariera płynności 43 3. Czynniki kreacji piramid finansowych 47 3.1. Popyt w świetle badań i statystyk 47 3.1.1. Piramidy na świecie 47 3.1.2. Piramidy w Polsce 51 3.2. Czynniki kreacji piramid finansowych 54 3.2.1. Czynniki behawioralne popytu gospodarstw domowych 54 3.2.2. Czynniki ekonomiczne popytu gospodarstw domowych 56 3.2.3. Popyt ze strony podmiotów instytucjonalnych 58 3.2.4. Marketing a popyt na inwestowanie w piramidy 58 3.3. Motywy dochodowe przedsiębiorców i menedżerów a podaż 60 3.4. Czynniki akceleracji bankructwa 61 4. Regulacje a działalność piramid w Polsce 63 4.1. Aspekty prawne piramid finansowych 63 4.1.1. Stan regulacji. Krytyczna ocena 63 4.1.2. Ujawnienia i ostrzeżenia publiczne 68 4.1.3. Konsekwencje karne w praktyce 70 4.2. Funkcjonowanie piramid w Polsce i propozycje regulacji w świetle badania Delphi 71 5. Piramidy finansowe w praktyce. Studia przypadków 75 5.1. BLMIS Bernarda Madoffa. Straty banków i inwestorów 75 5.1.1. Budowa biznesu na autorytecie 75 5.1.2. Strategia inwestycyjna 77 5.1.3. Czynniki bankructwa 79 5.1.4. Straty inwestorów. Konsekwencje karne 80 5.1.5. Błędy regulacji i nadzoru 85 5.2. Piramidy w Albanii – koszty społeczne i polityczne 87 5.2.1. Czynniki popytu a kreacja piramid 87 5.2.2. Piramidy przyczyną rewolucji społecznej 88 5.3. Międzynarodowa piramida MMM w Rosji 90 5.3.1. Czynniki popytu i oferta finansowa MMM 90 5.3.2. Ucieczka z kapitałem w kolejne piramidy 93 5.3.3. Zaostrzenie regulacji 97 5.4. Niemieckie inwestycje alternatywne K1 Global i K1 Invest 98 5.5. Bankructwo Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej 100 5.5.1. Rozwój działalności w skali międzynarodowej 100 5.5.2. Oferta i klienci 103 5.5.3. Uwarunkowania bankructwa i poszkodowani klienci 105 5.6. Finroyal – lokalna działalność 109 5.6.1. Strategia działania i oferta 109 5.6.2. Wyniki finansowe i bankructwo 111 5.7. Amber Gold. Menedżer z wyrokiem 115 5.7.1. Strategia i rozwój. Dywersyfikacja działalności 115 5.7.2. Czynniki bankructwa i straty 116 5.7.3. Postępowanie karne i działania syndyka 119 6. Kierunki zmian modelowych 123 6.1. Stanowiska organów państwowych i Komisji Europejskiej 123 6.2. Zarys systemu dezaktywacji piramid 126 6.3. Zmiany prawno-instytucjonalne 128 Podsumowanie 133 Bibliografia 135 Spis tabel 144 Spis rysunków 146 Summary. Financial pyramids 147

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj