ebook Pielęgniarstwo w pediatrii -

Pielęgniarstwo w pediatrii

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    Borgis

  • Format:PDF
Kolejne wydanie pozycji z serii Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych, przedstawia specyfikę działań pielęgniarki wobec chorego dziecka i jego rodziców lub opiekunów. W sposób zwięzły i praktyczny przedstawiono zagadnienia dotyczące zaburzeń rozwoju dziecka (wada rozwojowa układu nerwowego, porażenie dziecięce oraz zespół Downa). Podjęto także próbę scharakteryzowania postępowania wobec dziecka z zaburzeniami neurologicznymi. Uwzględniono problemy zdrowotne występujące u dziecka z napadami drgawkowymi i padaczką oraz z guzem układu nerwowego. Podniesiono poważny i aktualny problem zespołu dziecka maltretowanego. Rozdział poświęcony temu zagadnieniu zawiera cenne informacje i wskazówki dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Książka, jako przewodnik dydaktyczno-praktyczny, adresowana jest do pielęgniarek praktykujących. Z uwagi na dużą wartość merytoryczną i praktyczną pozycji, zostanie ona również wykorzystana w nauczaniu studentów kierunku pielęgniarstwo, a także w szkoleniu podyplomowym w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego, rodzinnego i neurologicznego. Układ treściowy książki nawiązuje do minimów programowych nauczania przedmiotów: pielęgniarstwo pediatryczne i neurologiczne, a przede wszystkim jest zgodny z programami ramowymi specjalizacji dla pielęgniarek specjalizujących się w wyżej wymienionych dziedzinach.Pielęgniarstwo w pediatrii ROZDZIAŁ 1 Specyfika pracy pielęgniarki na oddziale pediatrii - Ewa Barczykowska, Małgorzata Gierszewska ROZDZIAŁ 2 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwowego - Ewa Barczykowska, Marlena Mania, Justyna Szrajda ROZDZIAŁ 3 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym - Marlena Mania, Ewa Barczykowska, Justyna Szrajda ROZDZIAŁ 4 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z napadami drgawkowymi i padaczką - Marlena Mania, Ewa Barczykowska, Elżbieta Strzyżewska ROZDZIAŁ 5 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z guzem ośrodkowego układu nerwowego - Ewa Barczykowska, Marlena Mania, Robert Ślusarz ROZDZIAŁ 6 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z zespołem Downa - Ewa Barczykowska, Aneta Zreda ROZDZIAŁ 7 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z zespołem dziecka maltretowanego - Aneta Zreda, Ewa Barczykowska ROZDZIAŁ 8 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka hospitalizowanego z powodu oparzenia - Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Ewa Barczykowska ROZDZIAŁ 9 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z martwiczym zapaleniem jelit - Ewa Barczykowska, Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk ROZDZIAŁ 10 Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z niedożywieniem - Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk Autorzy

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj