ebook Pielęgniarstwo hematologiczne - Szymon Fornagiel,Iwona Malinowska-Lipień

Pielęgniarstwo hematologiczne

Pielęgniarstwo hematologiczne to praktyczny podręcznik, w którym przedstawiono specyfikę opieki i pracy z pacjentem ze schorzeniami układu krwiotwórczego. W publikacji omówiono: - zasady opieki pielęgniarskiej i udziału pielęgniarki w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, - modele opieki pielęgniarskiej oraz specyfikę opieki nad pacjentem z chorobą hematologiczną, - problemy związane z leczeniem chemio- i radioterapią, z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych oraz z odżywianiem, - aspekty psychospołeczne opieki nad pacjentami z chorobami układu krwiotwórczego. Zwięzła forma, przejrzysty układ sprawiają, że książka będzie niezbędną pomocą w codziennej praktyce. Podręcznik jest adresowany do studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat hematologii, pielęgniarstwa hematologicznego i opieki nad pacjentem.Przedmowa 7 Wykaz wybranych skrótów 13 1. HematopoezaSzymon Fornagiel 17 2. Badania diagnostyczne w hematologiiSzymon Fornagiel 21 2.1. Badania laboratoryjne 21 2.2. Badania obrazowe 29 2.3. Przygotowanie pacjenta do badań 33 3. Schorzenia układu czerwonokrwinkowego 36 3.1. Wprowadzenie – Iwona Malinowska-Lipień 36 3.2. Niedokrwistość z niedoboru żelaza – Iwona Malinowska-Lipień 37 3.2.1. Obraz kliniczny 37 3.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 39 3.3. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i niedokrwistość złośliwa – Iwona Malinowska-Lipień 44 3.3.1. Obraz kliniczny 44 3.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 45 3.4. Niedokrwistość aplastyczna – Iwona Malinowska-Lipień 52 3.4.1. Obraz kliniczny 52 3.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 53 3.5. Niedokrwistość hemolityczna – Angelika Syska 59 3.5.1. Obraz kliniczny 59 3.5.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 61 3.6. Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa i talasemia – Natalia Radziechowska 64 3.6.1. Obraz kliniczny 64 3.6.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 68 3.7. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z niedokrwistością – Iwona Malinowska-Lipień 72 3.8. Czerwienica prawdziwa – Iwona Malinowska-Lipień 77 3.8.1. Obraz kliniczny 77 3.8.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 78 3.8.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 80 4. Schorzenia układu białokrwinkowego 85 4.1. Wprowadzenie – Szymon Fornagiel 85 4.2. Białaczki 86 4.2.1. Obraz kliniczny ostrej białaczki szpikowej – Szymon Fornagiel 86 4.2.2. Obraz kliniczny ostrej białaczki limfoblastycznej – Szymon Fornagiel 89 4.2.3. Obraz kliniczny przewlekłej białaczki szpikowej – Szymon Fornagiel 90 4.2.4. Obraz kliniczny przewlekłej białaczki limfocytowej – Szymon Fornagiel 92 4.2.5. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Angelika Syska 93 4.2.6. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Angelika Syska 98 4.3. Szpiczak mnogi (plazmocytowy) 101 4.3.1. Obraz kliniczny – Artur Jurczyszyn 101 4.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Katarzyna Wojnar-Gruszka 108 4.3.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Katarzyna Wojnar-Gruszka 113 4.4. Chłoniaki 116 4.4.1. Obraz kliniczny – Katarzyna Krawczyk 116 4.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Katarzyna Wojnar-Gruszka 122 4.4.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Katarzyna Wojnar-Gruszka 126 5. Schorzenia układ hemostatycznego 130 5.1. Osoczowe skazy krwotoczne 130 5.1.1. Obraz kliniczny – Joanna Zdziarska 130 5.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Iwona Malinowska-Lipień 135 5.1.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Iwona Malinowska-Lipień 138 5.2. Naczyniowe skazy krwotoczne 142 5.2.1. Obraz kliniczny – Joanna Zdziarska 142 5.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Iwona Malinowska-Lipień 145 5.2.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Iwona Malinowska-Lipień 147 5.3. Płytkowe skazy krwotoczne 150 5.3.1. Obraz kliniczny – Joanna Zdziarska 150 5.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Iwona Malinowska-Lipień 153 5.3.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Iwona Malinowska-Lipień 156 6. Stany nagłe w hematologii 158 6.1. Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego 158 6.1.1. Obraz kliniczny – Szymon Fornagiel 158 6.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Angelika Syska 160 6.1.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – Angelika Syska 164 7. Leczenie krwią i jej składnikami w hematologii 166 7.1. Składniki krwi – Katarzyna Wajdzik, Edyta Stanek 166 7.1.1. Wskazania do przetaczania elementów morfotycznych krwi obwodowej 166 7.1.2. Przetaczanie płytek krwi 168 7.1.3. Przetaczanie granulocytów 170 7.1.4. Preparaty stosowane w leczeniu zaburzeń krzepnięcia 171 7.1.5. Przetaczanie immunoglobulin 171 7.1.6. Przetaczanie albumin 172 7.2. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem poddawanym leczeniu krwią i jej składnikami – Katarzyna Wojnar-Gruszka 175 8. Dostępy naczyniowe – wskazania kliniczne i specyfika pielęgnacjiElżbieta Musz, Teresa Ogrodna-Bałda 180 8.1. Obwodowa kaniula żylna 180 8.1.1. Specyfika pielęgnacji obwodowej kaniuli żylnej 181 8.2. Centralny cewnik żylny 182 8.2.1. Specyfika pielęgnacji wkłucia centralnego 183 8.3. Port naczyniowy 184 8.3.1. Specyfika pielęgnacji portu naczyniowego 185 9. Epidemiologia zakażeń na oddziałach hematologicznychDominika Morawska 188 9.1. Ryzyko rozwoju zakażenia u pacjenta hematologicznego 188 9.2. Najczęstsze zakażenia na oddziale hematologicznym 189 9.3. Profilaktyka zakażeń na oddziałach hematologicznych 194 10. Podstawy chemioterapii 198 10.1. Działanie chemioterapeutyków i drogi podania chemioterapii – Natalia Radziechowska 198 10.1.1. Standardowe programy chemioterapii 199 10.1.2. Grupy leków przeciwnowotworowych 202 10.1.3. Drogi podania cytostatyków 206 10.2. Działania niepożądane chemioterapii – Natalia Radziechowska 211 10.2.1. Klasyfikacja działań niepożądanych 211 10.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem poddanym chemioterapii – Elżbieta Musz, Teresa Ogrodna-Bałda 218 11. Podstawy radioterapiiNatalia Radziechowska, Angelika Syska 224 11.1. Działanie radioterapii 224 11.2. Działania niepożądane radioterapii 228 11.3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem poddanym radioterapii 229 12. Przeszczepienie szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej 230 12.1. Podstawy przeszczepiania komórek krwiotwórczych – Beata Piątkowska-Jakubas 230 12.2. Rodzaje przeszczepów komórek krwiotwórczych – Beata Piątkowska-Jakubas 238 12.3. Kondycjonowanie – Beata Piątkowska-Jakubas 240 12.4. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przed, w trakcie i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – Anna Pałetko-Bańska 244 12.5. Powikłania po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – Katarzyna Wojnar-Gruszka 256 13. Zaburzenia odżywienia i leczenie żywieniowe w hematologiiMałgorzata Schlegel-Zawadzka 264 13.1. Etiologia niedożywienia białkowo-energetycznego 269 13.2. Szacowanie zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze dla osób chorych 277 14. Opieka paliatywna w hematologiiKatarzyna Dzierga 289 15. Opieka psychologiczna w hematologiiMateusz Blukacz 296 15.1. Sytuacja psychologiczna pacjenta hematologicznego 296 15.1.1. Adaptacja 296 15.1.2. Postawa wobec choroby 300 15.1.3. Stopień zaawansowania klinicznego 301 15.2. Konsekwencje psychologiczne leczenia hematologicznego 303 15.2.1. Działania niepożądane leczenia 303 15.2.2. Problem warunkowania klasycznego 304 15.2.3. Motywacja do leczenia 305 15.3. Relacja pielęgniarka–pacjent 305 15.3.1. Kontakt z pacjentem 306 15.3.2. Asertywność 308 15.3.3. Indywidualne podejście 308 Piśmiennictwo 309 Skorowidz 315

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj