ebook Pentagram rozwoju osobistego - Sylwia Bednarek

Pentagram rozwoju osobistego

Malcolm S. Forbes powiedział: „Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest”. W odpowiedzi na te słowa stworzyłam w Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie dwa kursy dla studentów – rozwój osobisty i autorozwój zawodowy – oraz napisałam książkę, którą trzymasz w rękach. Ich zamierzeniem jest zapoznanie przede wszystkim studentów, szczególnie tych z kierunków technicznych (ale nie zamykam się na innych odbiorców J) z własnymi możliwościami. W tym celu wykorzystuję różne narzędzia i techniki, które pomagają w organizacji swojego czasu oraz wzmacniają motywację do działania i podejmowania strategicznych decyzji. Wierzę, że po przeczytaniu tej książki i/lub po realizacji jednego z moich kursów w ramach studiów (rozwój osobisty czy autorozwój zawodowy) nabędziesz umiejętności przydatnych nie tylko w życiu zawodowym, ale w życiu jako takim. W tytule książki z premedytacją użyłam słowa PENTAGRAM, z wykorzystaniem którego zbudowałam koncepcję pięciu obszarów rozwoju osobistego. Mam świadomość skojarzeń i domysłów na temat znaczenia tego wyrazu w kontekstach mistycznych i magicznych. Symbol ten znany był już w neolicie i w kulturach starożytnych. Posługiwali się nim zarówno Celtowie, jak i wyznawcy judaizmu. Babilończycy wierzyli, że pentagram ma właściwości ochronne, natomiast na wczesnych etapach chrześcijaństwa ta pięcioramienna gwiazda w kole symbolizowała pięć ran Jezusa Chrystusa. Współczesna symbolika nie rezygnuje z pentagramu. Na przykład pięcioramienna gwiazda w masonerii oznacza światło, wiedzę i doskonałość, a znak ten w kolorze zielonym to symbol esperanta  – najbardziej rozpowszechnionego na świecie międzynarodowego języka pomocniczego. Znajdziemy go także na flagach państwowych  – w liczbie od jednego (jak np. flaga Chile, Etiopii, Maroka czy Turcji) do 50 (na fladze Stanów Zjednoczonych, na której każda symbolizuje jeden stan). Pentagram rozwoju osobistego Przez mistyków pitagorejskich pentagram  – złota gwiazda pięcioramienna  – został nazwany symbolem zdrowia i życia, reprezentującym pięć kluczowych życiowych zasad  – sprawiedliwość, cnota, miłość, mądrość oraz prawda. W mojej koncepcji rozwoju osobistego w pentagramie znajdziesz obszary związane z wyznaczaniem i osiąganiem celów, budową i wzmacnianiem wytrwałości, pomysłami, wizerunkiem oraz współpracą.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj