ebook Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja t.2 -

Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja t.2

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    FNCE

  • Format:PDF
Rozważania o roli edukacji w kształtowaniu jednostki zdolnej do percypowania i minimalizowania zagrożeń związanych z ideologizacją, biurokracją, uwikłaniem politycznym, rozpocząć należy od kluczowego pytania o jakość edukacji. Jak definiować i według jakich kryteriów klasyfikować zagrożenia konstruujące patologie systemu edukacji? Jak minimalizować owe zagrożenia, uwzględniając wszystkich aktorów rzeczywistości szkolnej, nie zamykając się jednocześnie na nowe, konkurencyjne wobec systemu edukacji, źródła socjalizacji? Jak wyposażyć ucznia w bazowe umiejętności, które wymagają, nie tylko profilaktyki patologii społecznych (w tym − patologii systemu edukacji), ale też zdolności do transgresji w tym zakresie? Na te i inne pytania starają się odpowiadać autorzy tekstów zawartych w niniejszym zbiorze. Próba odpowiedzi na nie wymyka się spod możliwości jednoznacznych ocen i klasyfikacji, stąd wiele tekstów jest wstępem do dalszych analiz. Przedstawiana czytelnikowi publikacja może zatem dać asumpt do pogłębionej refleksji teoretycznej. Niesie też za sobą wiele implikacji dla praktyki pedagogicznej i wychowawczej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj