ebook Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami - Tadeusz Smuga,Grzegorz Konat

Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami

Rozmowy z 20 wybitnymi polskimi ekonomistami w jednej książce! Marek Belka, Ryszard Bugaj, Bogusław Fiedor, Adam Glapiński, Janina Godłów-Legiędź, Stanisław Gomułka, Marian Gorynia, Urszula Grzelońska, Mieczysław Kabaj, Janusz Kaliński, Joanna Kotowicz-Jawor, Witold Kwaśnicki, Eugeniusz Kwiatkowski, Kazimierz Łaski, Leokadia Oręziak, Jerzy Osiatyński, Stanisław Owsiak, Zdzisław Sadowski, Jerzy Wilkin, Andrzej Wojtyna W książce zebrany został bardzo szeroki i interesujący materiał umożliwiający zrozumienie, jak sytuacja w ekonomii jest postrzegana przez pryzmat indywidualnych doświadczeń najwybitniejszych polskich ekonomistów. Z którą szkołą ekonomiczną czują się najbardziej związani? Jakie są ich zainteresowania badawcze? Jak oceniają kondycję nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie? Jakie są, ich zdaniem, najważniejsze problemy polskiej gospodarki i jakie widzą dla nich rozwiązania? O swojej pracy naukowej, swoich zawodowych doświadczeniach i wyborach oraz paradoksach ekonomii mówią szczerze i wprost nawet, kiedy pojawia się kontekst emocjonalny. Lektura książki utwierdziła mnie w przekonaniu, że reguły retoryki trzeba często luzować i w ten sposób dać szansę pogłębienia więzi przyjaźni środowiskowej. Rozmówcy w tym ograniczonym czasowo akcie wymiany informacji nie stronili od trafnych dygresji, przykładów erudycji i ujęć bliskich delikatnej relacji między sacrum a profanum. Akceptowany w polskiej ekonomii mistrz pozwala na pogodną prezentację swoich działań podczas zdobywania wiedzy i coraz wyższych pozycji w karierze. (…) Jako recenzent uznaję poziom merytoryczny przestudiowanego dzieła (...) za doskonały i godny dotarcia do szerokiego grona Czytelników. Z recenzji prof. dra hab. Wacława StankiewiczaWstęp 7 Rozmowy z polskimi ekonomistami 13 Marek Belka 15 Ryszard Bugaj 27 Bogusław Fiedor 55 Adam Glapiński 97 Janina Godłów-Legiędź 127 Stanisław Gomułka 159 Marian Gorynia 175 Urszula Grzelońska 193 Mieczysław Kabaj 203 Janusz Kaliński 233 Joanna Kotowicz-Jawor 249 Witold Kwaśnicki 265 Eugeniusz Kwiatkowski 293 Kazimierz Łaski 321 Leokadia Oręziak 343 Jerzy Osiatyński 367 Stanisław Owsiak 387 Zdzisław Sadowski 411 Jerzy Wilkin 445 Andrzej Wojtyna 475 Szkoły myśli ekonomicznej we współczesnej ekonomii akademickiej w Polsce 507 Bibliografia 531 Summary 535

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj