ebook Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci - Anetta Soroka-Fedorczuk

Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci

W książce rozpatrywane są opinie dzieci w wieku sześciu i dziesięciu lat na temat osób niepełnosprawnych, uzyskane metodą badań sondażowych oraz metodą indywidualnych przypadków. Badaniom poddano trzy grupy osób: dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównymi kryteriami doboru w odniesieniu do dzieci były: wiek, płeć oraz doświadczenia związane z osobami niepełnosprawnymi (w rodzinach, placówkach masowych i integracyjnych). Kryterium doboru grupy rodziców było posiadanie dziecka objętego programem badawczym. W badaniach wzięły również udział nauczycielki pracujące z dziećmi w placówkach integracyjnych i masowych. Głównym celem badań było ukazanie, jak jednostka spostrzega osoby niepełnosprawne, oraz ustalenie wspólnych cech badanego zjawiska dla wszystkich osób objętych badaniami. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie: Jak dzieci sześcioletnie i dziesięcioletnie spostrzegają osoby niepełnosprawne oraz jakie czynniki różnicują kształtujący się obraz osoby niepełnosprawnej u dziecka? Treści przedstawione w książce mogą stać się źródłem wiedzy, inspiracji i refleksji dla nauczycieli przedszkoli lub klas I-III, dyrektorów (przedszkoli i szkół), doradców metodycznych, studentów pedagogiki oraz innych osób, które profesjonalnie zajmują się organizacją warunków edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dodaj komentarz


książka inna niż wszytskie. pozwala spojrzeć na aspekty niepełnosprawnośći inaczej niż do tej pory. bardzoc iekawa rpaca, ciekawe wyniki, wzruszające wręcz momentami. polecam wszystkim pedagogom specjalnym, lekarzom, logopedom, neurologopedom, a także terapeutom i generalnie rzecz ujmując osobom pracującym z osobami z rozmaitego rodzaju zaburzeniami i niepełnosprawnośćiami. Takich specjalistów potrzeba nam jak najwięcej, a zwłaszcza ich publikacji, gdy naprawdę mają ogrom wiedzy do podzielenia się z nami. Książka jest przejrzysta, konkretna, pełna ciekawych wniosków, spostrzeżeń, rad i zaleceń, omawia wszystko dokładnie (nie po łebkach) jest kompendium emocjonalne, czego może nam nie dać nawet co niektóry kurs czy szkolenie.

MARTA DZIKOWSKA - 24 września 2013 15:46

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj