ebook Organizacja procesów podstawowych i pomocniczo-obsługowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym - Jacek Skierniewski

Organizacja procesów podstawowych i pomocniczo-obsługowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Celem opracowania jest przedstawienie terminologii i kategorii związanych z wytwarzaniem i organizacją wytwarzania, a także przyswojenie teoretycznego wzorca (systemu produkcyjnego i jego funkcjonowania oraz obsługi) do celów analizowania i projektowania rozwiązań organizacyjnych. Inżynierowie, pracujący w przemyśle, skłonni są powstające kwestie techniczno-organizacyjne (a co za tym idzie: ekonomiczne) rozwiązywać własnymi, subiektywnymi metodami, co bardzo często prowadzi do niepożądanych skutków. Uniknąć ich można dzięki opanowaniu przez przyszłego inżyniera elementów wiedzy z zakresu organizacji produkcji. Pomoc do opanowania wybranych fragmentów takiej wiedzy stanowi niniejsze opracowanie. Jest ono przeznaczone dla odbiorców, którzy w ramach studiów lub praktyki zawodowej zgłębiają problematykę zarządzania procesami produkcyjnymi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj