ebook Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa - Anna M. Potyrała

Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa

Geneza, istota i praktyka aktywności

Nowatorski charakter pracy wynika z faktu zaprezentowania nie tylko genezy i istoty aktywności ONZ, ale przede wszystkim wskazania i oceny efektów praktycznych działań organizacji na przełomie lat, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych kryzysów uchodźczych. W niniejszej pracy poszukiwane są odpowiedzi na pytanie o czynniki determinujące skuteczność działań prawnych i humanitarnych oraz o przyczyny nieskuteczności inicjatyw zmierzających do trwałego rozwiązania problemu uchodźstwa. Podstawową rolę dla realizacji celu niniejszego opracowania przyznano materiałom pierwotnym, do których zaliczono statuty agencji ONZ uprawnionych do podejmowania aktywności względem kwestii uchodźstwa. /ze Wstępu/

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj