ebook Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Kwalifikacja A.27. Tom I - Małgorzata Pańczyk

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Kwalifikacja A.27. Tom I

Materiały edukacyjne

Tom I materiałów edukacyjnych do kwalifikacji A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej dla technika organizacji reklamy zawiera cztery części. Pierwsza dotyczy rodzaju i funkcji reklamy oraz badań marketingowych i sposobów ich prezentacji. Druga część omawia szczegółowo planowanie kampanii reklamowej oraz ocenę jej skuteczności. Trzecia część poświęcona została zagadnieniom psychologicznym w reklamie. Czwarta część dotyczy regulacji prawnych w reklamie. O Autorce: Małgorzata Pańczyk – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego wydziału ekonomiki, studiów podyplomowych rachunkowość przedsiębiorstw oraz grafika komputerowa i multimedia, nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, egzaminator w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista oraz technik rachunkowości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj