ebook Opodatkowanie VAT usług finansowych - Katarzyna Knawa

Opodatkowanie VAT usług finansowych

Autorka omawia wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu opcję opodatkowania usług finansowych w miejsce stosowania przez podatnika zwolnienia. Zmiana ta może spowodować trudności przy opodatkowaniu transakcji polegających np. na nabyciu lub sprzedaży udziałów jako usługi finansowej, korzystających ze zwolnienia podatkowego. W opracowaniu przedstawiono m.in.: • analizę przepisów VAT w oparciu o orzecznictwo TSUE oraz opinie Komitetu ds. VAT, • przepisy kształtujące zwolnienia, • podatkowe konsekwencje świadczenia poszczególnych usług finansowych, w tym: udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, usług w zakresie depozytów, prowadzenia rachunków, transakcji płatniczych oraz długów, a także usług, których przedmiotem są udziały w spółkach i innych niż spółki podmiotach. Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, księgowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Zainteresuje również pracowników działów podatkowych w instytucjach finansowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj