ebook Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków - Justyna Hanna Bauta-Szostak,Rafał Kran

Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków

Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień podatku od nieruchomości oraz nowo wprowadzonego podatku od przychodów z budynków. Autorzy powołują się na liczne orzecznictwo, w tym kluczowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. Wskazują możliwe sposoby interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawa budowlanego na tle problematyki, z którą w praktyce najczęściej stykają się przedsiębiorcy. W książce zostały poruszone takie zagadnienia jak: opodatkowanie budynków, budowli i gruntów należących do przedsiębiorców działających w różnych branżach (m.in. deweloperskiej, przemysłowej, energetycznej, kolejowej), leasing a podatek od nieruchomości, ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w różnych sytuacjach; środki trwałe a przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości; podatek od przychodów z wynajmu budynków wg zasad obowiązujących w 2018 r. oraz zmiany planowane na 2019 r. Przejrzysty układ, a także piktogramy, tabele i aktualne tezy z orzecznictwa mają ułatwić Czytelnikom lekturę omawianej problematyki. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy w praktyce i bieżącym doradztwie stykają się z tematyką opodatkowania nieruchomości: przedsiębiorców, doradców podatkowych, organów podatkowych, a także sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj