ebook Opłaty za korzystanie ze środowiska - Bartłomiej Matysiak

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Nie ma znaczenia, czy posiadasz dużą firmę wykonawczą, emitującą w wyniku swej działalności gazy, odprowadzającą ścieki do wód lub do ziemi i w której powstają odpady, czy też masz w firmie „tylko” flotę samochodową. I tak musisz się rozliczyć, jeśli korzystasz ze środowiska, tzn.: wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza, wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi, pobierasz wodę lub składujesz odpady.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj